Egemenlik, 6106/3. Sk. 14/A, 35060 Bornova/İzmir
(0232) 478 55 97
info@atikkanambalaj.com

Ürünler

ambalajın sanat hali

üretim sanattır

hoşgeldin

atikkan ambalaj

AMBALAJIN ÖNEMİ

Günümüzde ambalajla ilgisi olmayan tek bir kişi yok gibidir. Yaşantımızda yeri ve önemi daha da artan ambalajın, 5000 yıllık tarihinde insanlığı nasıl kuşattığı belgelenmiş durumdadır. Ambalajın günlük hayatımızda bu kadar yer edinmesinde, tüketici potansiyelinin artmış olması yadırganamaz ancak, üretici rekabeti aslan payını almaktadır. Raflardaki ürünlerin şık ambalajları, çoğu zaman satın almayı tetiklemektedir. Marka değeri, ürünün kalitesi, türü ve diğer etmenler, tüketicinin göz ardı etmediği önemli ayrıntılardır.

Ambalaj üretimi ile ilgili aşamalar

Tasarım

Ambalaj üretimi sürecinin ilk adımı tasarım aşamasıdır. Bu aşamada, ürünün özellikleri, marka kimliği, hedef kitle, kullanım amacı ve görsel etkileyicilik gibi faktörler dikkate alınarak ambalajın tasarımı yapılır. Grafik tasarımcılar ve ambalaj uzmanları, ambalajın şeklini, boyutunu, renklerini ve baskı detaylarını belirleyerek ürünün marka değerini yansıtan bir ambalaj tasarımı oluştururlar.

Malzeme Seçimi

Ambalajın malzeme seçimi, ürünün özelliklerine ve koruma ihtiyaçlarına bağlı olarak yapılır. Ambalaj üretiminde kullanılan malzemeler arasında karton, plastik, cam, metal, ahşap gibi farklı seçenekler bulunur. Malzeme seçimi sürdürülebilirlik, dayanıklılık, gıda güvenliği ve geri dönüştürülebilirlik gibi faktörlere göre yapılır.

Üretim

Ambalajın üretim aşamasında, seçilen malzeme ve tasarım bilgileri temel alınarak ambalajlar üretim hatlarında veya özel makinalarda imal edilir. Üretim süreci, malzemenin kesilmesi, şekillendirilmesi, baskı yapılması, yapıştırılması, katlanması ve dikişlenmesi gibi adımları içerebilir. Bu aşamada, otomasyon ve teknolojik ekipmanlar kullanılarak yüksek verimlilik ve hassasiyet sağlanır.

Baskı ve Etiketleme

Ambalaj üzerine marka logosu, ürün bilgileri, barkodlar ve diğer grafiklerin baskısı yapılır. Baskı işlemi, ambalajın malzemesine ve tasarımına göre farklı teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. Ayrıca, ambalaj üzerine etiketler yapıştırılabilir ve ambalajın üzerine kabartma, kabartma baskı veya metalik efektler gibi özel detaylar eklenebilir.

Kalite Kontrol

Ambalaj üretiminin her aşamasında kalite kontrolü önemlidir. Üretim sürecinde, ambalajların boyutları, baskı kalitesi, yapıştırma dayanıklılığı, malzeme kalitesi ve diğer önemli özellikler kontrol edilir. Bu, üretim sürecinde hataları tespit etmek, standartlara uygunluğu sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için önemlidir.

Paketleme ve Dağıtım

Ambalaj üretimi tamamlandıktan sonra, ambalajlar uygun şekilde paketlenir ve dağıtım süreci başlar. Ambalajlar, üreticiler tarafından ürünlerin içine yerleştirilir veya ayrı paketler halinde müşterilere gönderilir. Bu aşamada, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi önemlidir.

Ambalaj seçiminde

Dikkate alınması gereken önemli kriterler

 • Ürün Koruması: Ambalajın temel amacı, içerisindeki ürünü korumaktır. Ambalaj, ürünün taşınması, depolanması ve dağıtılması sırasında dış etkenlere karşı dayanıklılık sağlamalı ve ürünün hasar görmesini engellemelidir.

 • Fonksiyonellik: Ambalaj, kullanımı kolay ve pratik olmalıdır. Kullanıcılar tarafından rahatlıkla açılabilir, kapatılabilir ve taşınabilir olmalıdır. Aynı zamanda ürünün kullanımı sırasında ambalajın işlevsel olması da önemlidir.

 • Marka ve Ürün Tanıtımı: Ambalaj, bir markanın ve ürünün görsel temsilcisidir. Çekici ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olmalı, markanın imajını yansıtmalı ve ürünün hedef kitlesine hitap etmelidir. Ambalajın üzerinde marka logosu, ürün açıklamaları ve çekici grafikler bulunmalıdır.

 • Tüketici Tercihleri ve Trendler: Tüketici beklentileri ve trendler ambalaj seçimini etkileyen önemli faktörlerdir. Sürdürülebilirlik, geri dönüştürülebilirlik, minimalizm gibi çevreye duyarlı yaklaşımlar ve kullanım kolaylığı tüketici tercihlerinde giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

 • Yasal Düzenlemeler: Ambalaj seçimi ve tasarımı, bölgesel ve ulusal yasal düzenlemelere uygun olmalıdır. Özellikle gıda, ilaç gibi hassas ürünler için sağlık ve güvenlik standartlarına uyum önemlidir.

 • Maliyet ve Verimlilik: Ambalajın maliyeti, üretim süreci, malzeme kullanımı ve taşıma maliyetleri gibi faktörleri etkiler. Ambalajın ekonomik olması, ürün maliyetlerini minimize etmeye yardımcı olur.

 • Çevresel Etki: Sürdürülebilirlik ve çevre dostu ambalaj çözümleri giderek daha önem kazanmaktadır. Ambalajın geri dönüştürülebilir olması, atık miktarının azaltılması, enerji ve su tasarrufu gibi çevresel etkiler göz önünde bulundurulmalıdır.

“Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur. ”

JOHN RUSKİN

IMG_1557
Atikkan Ambalaj

Ambalajda renklerin önemi

Ambalajda renkler, tüketici davranışını etkileyen önemli unsurlardır. Renkler, ambalajın dikkat çekmesini sağlar, duygusal tepkileri uyandırır ve marka imajını iletmeye yardımcı olur. İşte ambalajda renklerin önemine dair bazı noktalar

 • Dikkat Çekme: Renkler, bir ürünün raflarda ve diğer rekabetçi ürünler arasında göze çarpmasını sağlar. Canlı ve çekici renkler, tüketicinin dikkatini çeker ve ürünün fark edilmesini sağlar. Ambalajda doğru renk seçimi, tüketiciyi ürünün üzerinde durmaya ve incelemeye teşvik eder.

 • Marka Kimliği: Renkler, marka imajını yansıtmada büyük bir rol oynar. Belirli bir renk, markanın karakterini ve değerlerini temsil edebilir. Örneğin, Coca-Cola’nın kırmızı rengi marka ile güçlü bir şekilde bağdaştırılmıştır. Renkler, marka bağlılığı ve tanınabilirliği oluşturmada önemli bir araçtır.

 • Duygusal Tepkiler: Renklerin insanlar üzerinde duygusal tepkileri tetiklediği bilinmektedir. Örneğin, sarı renk enerji ve neşe hissi uyandırırken, mavi renk huzur ve güven hissi yaratır. Ambalajdaki renk seçimi, tüketicilerde pozitif duygular uyandırabilir ve satın alma kararını etkileyebilir.

 • Ürünün Algılanması: Renkler, tüketiciye ürünün nitelikleri hakkında bilgi verme açısından önemlidir. Örneğin, gıda ambalajlarında yeşil renk sağlıklı ve doğal ürünleri temsil edebilirken, metalik renkler lüks ve premium ürünleri çağrıştırabilir. Renkler, tüketicinin ürün hakkında olumlu bir algı oluşturmasına yardımcı olabilir.

 • Kültürel İlişkiler: Renklerin anlamları, kültüre ve bölgeye göre farklılık gösterebilir. Örneğin, batı kültüründe beyaz renk saflık ve temizlik sembolü olarak kabul edilirken, doğu kültüründe ölüm ve yas sembolü olarak algılanır. Ambalajda kullanılan renklerin hedeflenen pazar ve kültürel bağlamda uyumlu olması önemlidir.

 • Sonuç olarak, ambalajda kullanılan renklerin doğru seçimi, ürünün başarısı ve marka imajı açısından kritiktir. Renkler, dikkat çekme, marka kimliği oluşturma, duygusal tepkiler uyandırma, ürün algısını şekillendirme ve kültürel ilişkilere göre anlamlandırma gibi birçok faktöre etki eder.